Landsmøder

koelehusarbejdere.Logo.2

 Dagsorden:

Punkt 1         Valg af 1 dirigenter

Punkt 2         Godkendelse af dagsorden

Punkt 3         Valg af 2 referenter

 

Punkt 4         Valg til redaktionsudvalg og stemmeudvalg

Punkt 5         Bestyrelsens beretning v/ formanden

Punkt 6         Miljøformandens beretning

Punkt 7         Regnskab v/ kassereren

Punkt 8         Vedtægtsændringer

Punkt 9         Kontingent

Punkt 10       Indkomne forslag

Punkt 11        Valg:

A:
Valg af Formand 
på valg er Kim Sand Nielsen

B:
Valg af bestyrelsesmedlem
på valg er Claus Bang Kristensen

C:
Valg af bestyrelsesmedlem
på valg er Frede Wortmann

D:
Valg af bestyrelsessuppleant
på valg er Keld Mouritsen

E:
Valg af 1 Bilagskontrollant

F:
Valg af 1 Bilagskontrollant Suppleant                         

  Punkt 12   Eventuelt 

Pin It