Landsmøder

koelehusarbejdere.Logo.2

Rúni Bláfoss fra Det nationale arbejdsmiljø center for arbejdsmiljø. (NFA) køre for tiden et projekt, som har til hensigt at afdække hvilken smerter der kan opstå i forbindelse med arbejde på lager.

Rúni Bláfoss og Kim Sand Nielsen

 

 

Rúni startede med at introducerer sig, selv og hvad han har lavet indtil nu.

Han gik der med over med at oplyse baggrunden på undersøgelsen, på meget løftearbejde og smerter lager arbejder.

Lager arbejder har vurderet deres arbejde som værende omkring 5 på en skala fra 1-10, men det var en undersøgelse, hvor det var lagerarbejderne, som selv skulle angive deres niveau, og der er tvivl om rigtigheden af deres bedømmelser. Det skyldes, at der ikke i den forbindelse, har været fortaget målinger, som fastsætter deres smertetærskel.
Der har være fortaget, en lignede undersøgelse inden for butiksansatte, og ud fra den kunne man klart fastslå, hvilken arbejdsfunktioner, vægtgrænser og løfte afstand/højde der var mest skadelig på de ansatte.

I dette projekt er der lagt vægt på at den skal være både fyldestgørende men også meget nemt for de deltagerne.
Det bliver fyldestgørende i form af ca. 20 spørgsmål ved opstarte, 7 spørgsmål dagligt de næste 21 dage, og derefter 7 spørgsmål i gang i mdr. og slutteligt 20 spørgsmål efter et år.

Dette lyder meget omfattende, men da det hele forgår via mobilen, er det ikke noget som kommer til at tage mange minutter.

Klik her for at tilmelde dig projektetTilmelding til forskningsprojekt 

Pin It